- Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
- Để tìm sim kết thúc bằng 1994, quý khách nhập vào *1994
- Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 1994, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 1964

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0786.28.1964 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Vinaphone 0888.61.1964 2.280.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
3 Viettel 0978.44.1964 2.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Viettel 0989.90.1964 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Mobifone 0784.73.1964 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Mobifone 0937.63.1964 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Vinaphone 0949.43.1964 2.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Viettel 0352.94.1964 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Vinaphone 094.21.5.1964 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Vinaphone 0888.39.1964 2.280.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
11 Mobifone 0937.73.1964 2.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Viettel 0977.59.1964 2.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Vinaphone 0888.79.1964 2.280.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
14 Mobifone 0933.65.1964 2.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Mobifone 0932.67.1964 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Vinaphone 0949.39.1964 2.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Vinaphone 0888.29.1964 2.280.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
18 Mobifone 0932.62.1964 2.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Mobifone 0907.11.1964 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
20 Vinaphone 0943.31.1964 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Vinaphone 0948.501.964 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vinaphone 088887.1964 2.050.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
23 Viettel 0356.60.1964 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Viettel 0362.14.1964 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Viettel 0375.34.1964 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Viettel 0338.50.1964 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Viettel 0386.42.1964 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Mobifone 0904.9.6.1964 830.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Viettel 0977.94.1964 830.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Mobifone 07.6666.1964 4.500.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
31 Viettel 0869.24.1964 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Viettel 0869.23.1964 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Viettel 0326.57.1964 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Viettel 0862.18.1964 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Vietnamobile 0928.86.1964 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Viettel 0332.56.1964 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Viettel 0379.96.1964 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Viettel 0397.54.1964 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 0367.07.1964 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Viettel 0398.84.1964 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Viettel 0369.85.1964 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vietnamobile 09.23.09.1964 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Viettel 0348.98.1964 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Viettel 0327.14.1964 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Viettel 0393.35.1964 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Viettel 0328.48.1964 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Viettel 0344.32.1964 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Viettel 0373.80.1964 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Vietnamobile 09.23.12.1964 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Vinaphone 0947.81.1964 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Viettel 0325.95.1964 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Vinaphone 0918.97.1964 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Mobifone 077.999.1964 840.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
54 Mobifone 093.895.1964 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Mobifone 093.250.1964 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Mobifone 093.753.1964 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Viettel 0974.05.1964 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Viettel 096.17.3.1964 1.182.500 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 0364.91.1964 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Viettel 036.298.1964 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Viettel 0358.97.1964 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Viettel 0868.17.1964 595.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Viettel 0369.79.1964 595.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Viettel 096.229.1964 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Viettel 086.227.1964 854.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Viettel 0867.55.1964 931.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Viettel 097.101.1964 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Viettel 0969.30.1964 854.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Viettel 0987.40.1964 854.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Viettel 0985.5.5.1964 2.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
71 Viettel 0327.06.1964 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Viettel 0989.30.1964 854.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Viettel 086.262.1964 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Viettel 086.279.1964 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Viettel 0987.79.1964 2.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Viettel 0978.47.1964 2.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Viettel 0867.86.1964 931.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Viettel 0989.5.7.1964 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Viettel 0987.32.1964 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Viettel 0963.86.1964 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Viettel 0969.07.1964 854.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Mobifone 09.0102.1964 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Mobifone 0932.84.1964 1.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Mobifone 0907.98.1964 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Mobifone 0939.27.1964 1.287.500 Sim tự chọn Mua ngay
86 Mobifone 09.07.06.1964 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Mobifone 0788.911.964 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Mobifone 0907.49.1964 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Mobifone 0939.46.19.64 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Mobifone 09.0102.1964 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Mobifone 0939.02.1964 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Mobifone 0939.42.1964 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Mobifone 0939.54.19.64 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Mobifone 09.31.08.1964 3.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Mobifone 0939.29.1964 1.287.500 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vietnamobile 0925.37.1964 970.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Vietnamobile 0921.961.964 1.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Vietnamobile 0922.13.1964 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Vietnamobile 0523.79.1964 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Vietnamobile 0925.16.1964 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Vietnamobile 0922.87.1964 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Viettel 0985.321.964 970.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Vinaphone 09.11111.964 8.000.000 Sim ngũ quý giữa Mua ngay
104 Viettel 098.1111.964 4.950.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
105 Viettel 0392.821.964 3.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Viettel 0983.571.964 4.700.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
107 Vinaphone 0947.631.964 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Viettel 0346.461.964 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Viettel 035.333.1964 2.100.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
110 Mobifone 0796.181.964 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Mobifone 0796.181.964 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Mobifone 0934.401.964 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Vinaphone 0947.271.964 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Viettel 0383.311.964 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Vinaphone 0919.061.964 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Viettel 0347.341.964 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Viettel 0386.841.964 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Viettel 0358.291.964 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Viettel 0399.081.964 2.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Viettel 0384.561.964 2.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Viettel 0383.311.964 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Mobifone 0936.351.964 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Viettel 0973.401.964 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Vinaphone 0946.651.964 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Viettel 0973.401.964 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Vinaphone 0948.211.964 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Viettel 0962.731.964 1.287.500 Sim tự chọn Mua ngay
128 Mobifone 0934.401.964 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Viettel 0971.871.964 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Viettel 0346.461.964 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Vinaphone 0914.761.964 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Vinaphone 0914.761.964 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Mobifone 0934.631.964 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Viettel 0968.281.964 4.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Vinaphone 0942.371.964 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Viettel 0971.871.964 1.640.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Mobifone 0934.771.964 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Mobifone 0905.521.964 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Mobifone 0903.971.964 2.500.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
140 Mobifone 0902.121.964 6.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Mobifone 0908.851.964 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Mobifone 0773.221.964 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Viettel 0387.32.1964 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Viettel 0398.87.1964 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Viettel 0971.21.1964 1.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Viettel 0966.95.1964 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Vinaphone 08888.3.1964 1.900.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
148 Viettel 0965.43.1964 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Viettel 0969.51.1964 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Mobifone 0933.07.1964 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Viettel 0336.25.1964 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Viettel 0982.46.1964 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Viettel 0393.15.1964 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Viettel 033990.1964 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Viettel 0393.05.1964 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Mobifone 0933.81.1964 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Viettel 0375.64.1964 1.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
158 Viettel 0971.72.1964 1.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Viettel 0396.47.1964 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Viettel 0968.89.1964 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Viettel 0336.49.1964 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Viettel 0985.42.1964 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Viettel 0328.76.1964 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Viettel 0334.81.1964 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Viettel 0969.20.1964 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Viettel 0971.73.1964 1.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Mobifone 0938.7.3.1964 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Mobifone 093.7.70.1964 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Mobifone 090.22.5.1964 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Mobifone 093.17.6.1964 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Viettel 0338.321.964 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Viettel 0345.821.964 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Viettel 0333.991.964 1.043.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
174 Viettel 0325.79.1964 875.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Viettel 0384.111.964 1.043.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
176 Viettel 0356.211.964 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Viettel 0965.581.964 870.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Viettel 0867.031.964 940.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Viettel 0358.231.964 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Viettel 0397.321.964 826.000 Sim tự chọn Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1964 : f908ba7eee9ae89a39a8849f0f168a6e

DMCA.com Protection Status