- Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
- Để tìm sim kết thúc bằng 1994, quý khách nhập vào *1994
- Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 1994, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 1979

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 078.666.1979 5.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Mobifone 0797.79.19.79 10.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Mobifone 0776.79.19.79 4.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Mobifone 078.345.1979 3.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Mobifone 079.8181.979 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Viettel 0985.1.7.1979 15.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Viettel 0393.7.2.1979 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Viettel 0364.87.1979 1.630.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Viettel 0363.4.6.1979 1.630.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Viettel 035.626.1979 3.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Viettel 037.243.1979 2.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Viettel 038.242.1979 3.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Viettel 033.765.1979 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Viettel 0334.6.5.1979 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Viettel 0349.53.1979 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Viettel 038.793.1979 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Viettel 036.283.1979 3.150.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Viettel 033.27.8.1979 3.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Viettel 039.7.08.1979 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Mobifone 0896.7.3.1979 2.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Mobifone 0896.7.1.1979 2.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Mobifone 0896.7.2.1979 2.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Mobifone 0898.01.1979 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Mobifone 0896.04.1979 1.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Mobifone 0898.8.1.1979 2.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Mobifone 0898.04.1979 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Mobifone 0932.9.5.1979 6.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Mobifone 0896.70.1979 1.325.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Mobifone 0899.02.1979 2.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Mobifone 0899.6.6.1979 6.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Mobifone 0899.6.5.1979 2.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Mobifone 0898.05.1979 2.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Mobifone 0899.00.1979 2.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Mobifone 0899.6.8.1979 5.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Mobifone 0899.6.7.1979 2.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Vinaphone 0829.63.1979 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Viettel 0365.46.1979 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Mobifone 0703.25.1979 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Mobifone 0765.75.1979 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Vietnamobile 0564.10.1979 810.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Mobifone 0773.60.1979 1.180.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Mobifone 0764.52.1979 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Viettel 0385.73.1979 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Mobifone 0764.90.1979 1.180.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Vietnamobile 0587.84.1979 810.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Mobifone 0786.01.1979 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Mobifone 0797.59.1979 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Viettel 0353.82.1979 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Mobifone 0768.60.1979 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Viettel 0357.26.1979 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Mobifone 0777.96.1979 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Mobifone 0786.52.1979 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Mobifone 0767.51.1979 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Vietnamobile 0567.72.1979 880.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Mobifone 07.9993.1979 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Mobifone 0786.67.1979 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Mobifone 0707.83.1979 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Vietnamobile 0566.57.1979 810.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Mobifone 0786.28.1979 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Mobifone 0764.03.1979 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Mobifone 077.5.02.1979 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Mobifone 0778.97.1979 2.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Mobifone 0707.32.1979 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Viettel 0374.31.1979 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Mobifone 0769.08.1979 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Mobifone 0786.08.1979 1.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Mobifone 0786.72.1979 1.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Mobifone 0785.35.1979 1.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Mobifone 0785.81.1979 1.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Mobifone 0786.50.1979 1.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Mobifone 0785.26.1979 1.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Mobifone 0786.73.1979 1.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Mobifone 0793.85.1979 1.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Mobifone 0786.21.1979 1.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Mobifone 0798.57.1979 1.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Mobifone 0785.73.1979 1.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Mobifone 0798.30.1979 1.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Mobifone 0786.00.1979 1.940.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Mobifone 0786.22.1979 1.980.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Mobifone 0793.75.1979 1.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Mobifone 0797.60.1979 1.710.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Mobifone 0786.63.1979 1.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Mobifone 0783.50.1979 1.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Mobifone 0797.43.1979 1.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Mobifone 0785.57.1979 1.860.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Mobifone 0785.311.979 1.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Mobifone 0785.83.1979 1.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Mobifone 0797.38.1979 1.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Mobifone 0797.63.1979 1.710.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Mobifone 0784.06.1979 1.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Mobifone 0786.61.1979 1.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Mobifone 0899.76.1979 2.310.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Mobifone 0786.16.1979 1.940.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Mobifone 0798.20.1979 1.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Mobifone 0798.76.1979 1.710.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Mobifone 0784.82.1979 1.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Mobifone 0786.35.1979 1.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Mobifone 0785.711.979 1.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Mobifone 0798.56.1979 1.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Mobifone 0797.81.1979 1.860.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Mobifone 0798.65.1979 1.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Mobifone 0785.60.1979 1.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Mobifone 0785.80.1979 1.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Mobifone 0798.32.1979 1.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Mobifone 0798.511.979 1.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Mobifone 0797.52.1979 1.860.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Mobifone 0784.96.1979 1.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Mobifone 0785.70.1979 1.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Mobifone 0785.72.1979 1.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Mobifone 0797.00.1979 2.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Mobifone 0798.25.1979 1.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Mobifone 0798.63.1979 1.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Mobifone 0899.78.1979 4.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Mobifone 0785.20.1979 1.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Mobifone 0786.53.1979 1.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Mobifone 0785.96.1979 1.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Mobifone 0783.281.979 1.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Mobifone 0785.17.1979 1.940.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Mobifone 0798.61.1979 1.710.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Mobifone 0785.22.1979 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Mobifone 0793.80.1979 1.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Mobifone 0786.321.979 1.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Mobifone 0786.27.1979 1.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Mobifone 0785.93.1979 1.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Mobifone 0786.25.1979 1.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Mobifone 0797.58.1979 1.860.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Mobifone 0798.97.1979 1.980.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Vinaphone 0818.04.1979 6.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Vinaphone 0815.67.1979 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Vinaphone 0824.06.1979 6.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Vinaphone 0888.63.1979 2.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Vinaphone 0941.09.1979 2.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Vinaphone 0826.04.1979 6.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Vinaphone 08.1987.1979 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Vinaphone 0826.08.1979 6.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Vinaphone 0816.08.1979 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Vinaphone 0889.00.1979 2.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Vinaphone 0829.06.1979 6.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Mobifone 0909.28.1979 18.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Vinaphone 08.25.08.1979 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Vinaphone 08.26.05.1979 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Vinaphone 08.17.01.1979 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Vinaphone 08.25.04.1979 7.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Vinaphone 08.3579.1979 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Vinaphone 08.24.02.1979 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Vinaphone 08.22.05.1979 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Vinaphone 08.24.07.1979 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Vinaphone 0833.79.1979 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Vinaphone 088.696.1979 3.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Vinaphone 08.15.03.1979 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Vinaphone 08.22.04.1979 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Vinaphone 083.689.1979 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Vinaphone 08.1982.1979 13.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Vinaphone 0886.73.1979 2.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Vinaphone 08.14.06.1979 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Mobifone 0783.79.1979 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Vinaphone 0837.19.1979 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Vinaphone 08.12.04.1979 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Vietnamobile 0528.86.1979 1.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Mobifone 0797.23.1979 1.175.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Viettel 0869.57.1979 2.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Vietnamobile 0925.32.1979 1.475.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Vietnamobile 0923.27.1979 1.475.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Vietnamobile 0929.84.1979 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Mobifone 0762.15.1979 2.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Viettel 0337.48.1979 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Mobifone 0765.82.1979 1.043.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Vietnamobile 0928.92.1979 1.475.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Vietnamobile 0927.15.1979 2.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Mobifone 0793.49.1979 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Vinaphone 08.22.08.1979 7.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Vietnamobile 092.252.1979 2.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Vinaphone 08.17.08.1979 7.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Viettel 0869.76.1979 2.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Mobifone 0783.20.1979 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Mobifone 0796.20.1979 1.043.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Viettel 038.26.1.1979 3.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Viettel 0352.22.1979 5.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Vinaphone 0832.45.1979 2.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Vietnamobile 0927.14.1979 1.475.000 Sim năm sinh Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1979 : 818125d5857adb77e290f8e3a9fe0858

DMCA.com Protection Status