- Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
- Để tìm sim kết thúc bằng 1994, quý khách nhập vào *1994
- Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 1994, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 1983

Đầu số
Tất cả
Khoảng giá
STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1983 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Viettel 0385.44.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Mobifone 0786.00.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Mobifone 0763.18.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Mobifone 0786.28.1983 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Mobifone 07.9993.1983 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Mobifone 0785.19.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Vinaphone 08.18.01.1983 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Mobifone 0797.63.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Mobifone 0765.72.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Mobifone 077.5.02.1983 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Vietnamobile 0564.08.08.83 600.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Mobifone 0796.20.1983 1.180.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Mobifone 0797.59.1983 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Vinaphone 0888.04.01.83 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Vinaphone 0914.28.04.83 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Mobifone 0798.93.1983 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Mobifone 0933.24.08.83 1.330.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Viettel 0356.13.12.83 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Mobifone 0777.020.383 1.980.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Mobifone 0703.51.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Mobifone 0769.62.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Viettel 0348.61.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Viettel 0385.36.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Viettel 0385.15.02.83 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Mobifone 0798.22.1983 2.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Viettel 0359.78.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Vinaphone 0914.28.07.83 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Mobifone 0786.57.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Viettel 0365.09.06.83 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Viettel 0356.19.03.83 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Mobifone 0764.12.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Mobifone 0786.04.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Viettel 0353.46.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Mobifone 0778.65.1983 2.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Vinaphone 0942.27.09.83 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Mobifone 0703.63.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Mobifone 0933.05.04.83 1.330.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Viettel 0986.09.04.83 2.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Mobifone 0707.87.1983 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Mobifone 0764.71.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Vinaphone 0914.28.05.83 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Mobifone 0796.03.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Mobifone 0933.29.07.83 1.330.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Mobifone 0707.80.1983 1.180.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Viettel 0385.73.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Viettel 0339.19.03.83 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Vinaphone 0944.09.12.83 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Vinaphone 0857.11.06.83 770.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Mobifone 0708.89.1983 2.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Mobifone 0703.25.1983 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Mobifone 0786.67.1983 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Mobifone 0785.94.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Vinaphone 0846.26.10.83 770.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Mobifone 0773.86.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Vietnamobile 0589.06.1983 880.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Mobifone 0933.26.05.83 1.330.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Vietnamobile 0584.85.1983 810.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Mobifone 0764.90.1983 1.180.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Mobifone 0797.47.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Viettel 0353.73.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Viettel 0367.04.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Mobifone 0933.22.05.83 1.330.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Vinaphone 0853.41.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Mobifone 0766.21.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Vinaphone 0826.13.01.83 770.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Mobifone 0707.32.1983 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Mobifone 0769.86.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Viettel 0386.34.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Mobifone 0764.30.1983 1.180.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Mobifone 0769.08.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Viettel 0368.87.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Mobifone 0767.44.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Viettel 0352.73.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Mobifone 0783.23.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Mobifone 0765.82.1983 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Vinaphone 0914.30.02.83 1.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Viettel 0332.111.083 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Mobifone 0783.45.1983 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Mobifone 0785.18.1983 1.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Mobifone 0899.77.1983 2.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Mobifone 0896.95.1983 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Mobifone 0783.60.1983 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
84 Mobifone 0797.96.1983 1.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Mobifone 0785.97.1983 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
86 Mobifone 0937.0606.83 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Mobifone 0798.90.1983 1.015.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Mobifone 0798.28.1983 1.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Mobifone 0786.02.1983 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
90 Mobifone 0899.76.1983 1.850.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Mobifone 0786.72.1983 1.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Mobifone 0785.43.1983 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
93 Mobifone 0798.85.1983 1.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Mobifone 0786.70.1983 1.015.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Mobifone 0786.22.1983 1.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Mobifone 0899.78.1983 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Mobifone 0797.30.1983 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
98 Mobifone 0792.70.1983 1.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Mobifone 0792.96.1983 1.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Mobifone 0792.72.1983 1.450.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Mobifone 0784.31.1983 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
102 Mobifone 0792.48.1983 1.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Viettel 0367.28.06.83 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Viettel 0392.25.06.83 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Viettel 0392.15.01.83 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Viettel 0382.09.03.83 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Viettel 0369.17.02.83 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Viettel 098.43.11183 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Viettel 0337.03.07.83 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Viettel 0372.09.07.83 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Viettel 0395.30.07.83 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Viettel 0978.13.05.83 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Vinaphone 08.5678.1983 13.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Vinaphone 082.555.1983 3.110.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Vinaphone 0825.98.1983 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Vinaphone 0838.1.6.1983 1.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Vinaphone 085.666.1983 5.020.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Vinaphone 0825.97.1983 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Vinaphone 08.1979.1983 5.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Vinaphone 0835.9.7.1983 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Vinaphone 081776.1983 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Vinaphone 082.883.1983 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Vinaphone 0839.33.1983 1.860.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Vinaphone 082.246.1983 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Vinaphone 082.556.1983 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Vinaphone 0819.44.1983 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Vinaphone 0825.93.1983 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Vinaphone 0823.97.1983 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Vinaphone 0823.96.1983 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Vinaphone 0819.86.1983 4.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Vinaphone 0825.94.1983 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Vinaphone 0823.95.1983 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Vinaphone 0825.95.1983 4.480.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Vinaphone 083.568.1983 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Vinaphone 083.323.1983 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Vinaphone 083.678.1983 5.560.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Vinaphone 0828.98.1983 5.740.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Vinaphone 083.555.1983 5.740.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Vinaphone 081778.1983 1.950.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Vinaphone 0915.37.1983 3.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Vinaphone 082.882.1983 1.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Vinaphone 082.885.1983 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Vinaphone 082.553.1983 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Vinaphone 083338.1983 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Vinaphone 0822.45.1983 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Vinaphone 083.523.1983 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Vinaphone 0828.95.1983 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Vinaphone 085.939.1983 3.020.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Vinaphone 08.28.11.1983 4.570.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Vinaphone 0837.38.1983 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Vinaphone 0833.68.1983 4.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Vinaphone 082.345.1983 6.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Vinaphone 0823.92.1983 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Vinaphone 0825.99.1983 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Vinaphone 082.552.1983 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Vinaphone 0828.93.1983 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Vinaphone 082559.1983 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Vinaphone 0834.93.1983 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Vinaphone 083339.1983 1.950.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Vinaphone 0823.91.1983 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Vinaphone 0825.96.1983 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Vinaphone 0857.66.1983 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Vinaphone 083.567.1983 5.730.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Vinaphone 081782.1983 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Vinaphone 083.444.1983 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Vinaphone 0833.55.1983 2.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Vinaphone 0917.41.1983 3.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Vinaphone 0828.92.1983 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Vinaphone 082.886.1983 1.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Vinaphone 082.888.1983 6.910.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Vinaphone 082.557.1983 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Vinaphone 081.737.1983 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Vinaphone 0833.99.1983 4.480.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Vinaphone 0943.7.6.1983 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Vinaphone 085676.1983 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Vinaphone 0828.99.1983 1.475.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Vinaphone 0825.92.1983 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Vinaphone 081777.1983 5.560.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Vinaphone 082.333.1983 1.950.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Vinaphone 0823.93.1983 1.175.000 Sim năm sinh Mua ngay

Chọn sim đẹp tại http://www.khosim.com/ uy tín

DMCA.com Protection Status